Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
Stages & Sound Systems for Rent
  • November 17, 2023 4:57 pm
  • Warakapola, Kegalle
(Call for price)

ඔබගේ නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ සංවිධානය වන උත්සව, ප්‍රියසම්භාන ඇතුළු සියලුම උත්සව සහ ආගමික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියලු දෙනාටම එකම ස්ථානය ලබාගන්න.

විවිධ වර්ණයන්ගෙන් හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතු කැනපි හට්

පුටු (කවර සහිත හා රහිතව)

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර

අලංකාර ආලෝක සැරසිලි

පහසු මිල

විෂ්වසනීය පලපුරුදු සේවයන්ගේ සේවය

සියලූම භාන්ඩ ප්‍රවාහනය හා සවිකිරීම

Overview

  • Contact Number : 0778994344 / 0760272415
  • Event equipments tags : Event Lightning, Sound Equipment, Stage, Tent/ Marquee

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service