Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
Freedom Lodge – Ella
රු 30,000(Fixed)

ඔන්න එහෙනම් #ඇල්ලේ ලස්සන බලන්න එන ඔයාලට… | #Ella 🥺☘️🌧🥶😍🌻………

FREEDOM LODGE ELLA

1 .3km from here to Ella Town

ඔයාලගේ trip නියමට enjoy කරන්න පුලුවන්🌧🌻😀❤️☘️

⭕ Facilities

➡Comfortable bedrooms (spring metress)
➡Attached Bathrooms
➡Hot water Facility
➡Safety Parking space ( car /van /bus )
🍗BBQ Machine
✅Wi-fi

  • Dubal room
  • Triple Room
  • Family room with balcony

17 Comfortable ඇවිත් ඉන්න පුලුවන්😍

සම්පූර්ණ කාමර 6ක් Rs.30000 මුදලකට අපට ඔබ වෙත ලබාදීමට හැකිය.😀🏠🛏

🛑 Full villa එකම Book කරන අයට ලොකුම වාසියක් ඔන්න එහෙනම් 😱☘️🏡❤️

Driver accomadation 🆓
BBQ 🍗 machine. 🆓

ඇල්ලේ ආවොත් ඔයාලට,

🏊‍♀️ravana pool club
🚡flying ravana
⛰narangala
📌 Little adams peak
📌 Ella Rock
📌 Ravana Falls
📌 Nine Archers
📌 Demodara railway Loop
📌 Nil diya Pokuna

වගේ Locations ගොඩකට මෙතන ඉදන් යන්න යන්නෙ පොඩි වෙලාවයි💃 🕺 🎶 ♥️

අදම කතා කරල දිනයක් වෙන්කරන්න…

වැඩි විස්තර සහ Booking සඳහා අමතන්න📞

Visit us on👇

Freedom Lodge – Ella

Overview

  • Contact Number: 0773100210
  • Holiday tags: Hotel, Villa

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service